Primjena ultrazvuka u inovativnim visoko-učinkovitim bioprocesimaReportar como inadecuado
Primjena ultrazvuka u inovativnim visoko-učinkovitim bioprocesima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition, Vol.5 No.3-4 December 2010. -

Primjena ultrazvuka jedna je od metoda čija primjena se istražuje u cilju unaprijeđenja učinkovitosti različitih postupaka, npr. filtracije, otplinjavanja, zagrijavanja i ekstruzije, pasterizacije i sterilizacije, smanjenja stupnja polimerizacije, itd., koji se provode u industrijskom mjerilu. Primjena ultrazvuka integrira se u različite inovativne i održive bioprocese tijekom kojih je znatno smanjena: 1 potrošnja vode, drugih otapala i energije, 2 potrošnja fosilnih goriva, 3 količina otpadne vode i 4 drugih tzv. opasnih proizvoda. Ovi bi integrirani bioprocesi mogli naći primjenu u prehrambenoj, faramaceutskoj i kemijskoj industriji.

ultrazvuk; učinkovitost bioprocesa; sonobioreaktoriAutor: Antonija Trontel - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, Hrvatska Antonia Penava - ; Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados