ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM DRUŠTVUReportar como inadecuado
ZDRAVSTVENI TURIZAM EGZISTENCIJALNA POTREBA U SUVREMENOM DRUŠTVU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Informatologia, Vol.43 No.4 December 2010. -

Turizam kao jedan od najupečatljivijih suvremenih sociogospodarskih fenomena svijeta u svojim kvantifikacijskim pokazateljima postupno se u okviru međunarodnih relacija približava milijardi sudionika, s gospodarskim učincima koji prelaze 800 milijardi USD. Ove veličine se gotovo utrostručuju uključenjem domaćih turističkih migracija, što cijeloj pojavi daje još upečatljiviju društvenu i gospodarsku dimenziju.Sasvim je logično da ova kretanja koja svojim gospodarskim učincima realiziraju oko 30% svjetske trgovinske razmjene, 17% DBP, 12% zaposlenosti, te 7% investicija, zahvaćaju kroz direktne, konverzijske ili multiplikatorske učinke gotovo sve sfere suvremenog gospodarstva i društvene nadgradnje, manifestirajući se vrlo izražajno svojim pozitivnim ali i negativnim konotacijama na sociogospodarsku, a posebice na prostornu sferu.Danas posebno aktualne međusobne vrlo razgranate interakcije između turizma, zdravlja i zdravstvene kulture u okviru suvremenih društvenih kretanja u ovom radu analizirat će se kroz dva temeljna aspekta i to:

-Utjecaj razine zdravstvene kulture u području turističke inicijative na donošenje odluke za uključenje u turistička kretanja kao značajnog elementa očuvanja zdravlja i kvalitete življenja poznavajući sve medicinske prednosti privremene promjene radne i životne sredine.

-.Utjecaj zdravstvenog turizma kao polifunkcionalnog društvenog fenomena na zdravlje turista i razinu zdravstvene i socijalne kulture destinacije, imajući u vidu brojne pozitivne, ali i moguće popratne negativne reperkusije intenzivnih turističkih formi na prostor i društvenu sredinu.

turizam; zdravlje, kultura; ekologijaAutor: Stanko Geić - ; Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska Jakša Geić - ; Sveučilište u Splitu, Split, Hrvatska Antonela Čmrle

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados