POLITIČKA KOMUNIKACIJA INTERNETOM U HRVATSKOJ 2009. ANALIZA WEB PORTALA IZBORNIH KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA: ZAGREBA, SPLITA, RIJEKE I OSIJEKAReportar como inadecuado
POLITIČKA KOMUNIKACIJA INTERNETOM U HRVATSKOJ 2009. ANALIZA WEB PORTALA IZBORNIH KANDIDATA ZA GRADONAČELNIKA: ZAGREBA, SPLITA, RIJEKE I OSIJEKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Informatologia, Vol.43 No.4 December 2010. -

Udio korisnika Interneta u Hrvatskoj, među punoljetnim stanovništvom, je u razdoblju od 2002. do 2009. godine porastao s 17,1 posto na 38,6 % . Ovakav nagli porast broja korisnika ovog medija sa sobom donosi čitavi niz promjena u području društvene komunikacije, a samim time i u području političkog komuniciranja. Stoga istraživanja političke komunikacije putem Interneta postaju sve važnija za shvaćanje svih oblika političkih procesa unutar društva. Kako bi dali doprinos istraživanju internetske političke komunikacije u nas odlučili smo se provesti analizu sadržaja internetskih portala kandidata za poziciju gradonačelnika u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. Analizom sadržaja utvrđivali smo tehnološke i interaktivne osobine portala te sadržajne osobine priloga objavljenih na njima. Nalazi su pokazali da analizirani portali nisu u dovoljnoj mjeri posjedovali tehnološke i interaktivne elemente koji bi kandidatima omogućili zahvaćanje što šireg kruga internetske zajednice te ostvarivanje dvosmjerne komunikacije s njima. Sadržaj priloga objavljenih na analiziranim portalima pretežno se temeljio samo na praćenju predizbornih aktivnosti kandidata, a sami portali su otvarani neposredno prije izbora i služili su samo za potrebe izborne kampanje. Unatoč naglom rastu, broj korisnika Interneta u Hrvatskoj je i dalje niži od prosjeka zapadnoeuropskih zemalja te SAD-a. Stoga smo generalnom hipotezom pretpostavili da naši političari još uvijek ne koriste sve mogućnosti internetskog medija u izbornim kampanjama, a samim tim da niti sama hrvatska politička komunikacija još uvijek nije u potpunosti ušla u treću razvojnu fazu političke komunikacije na način kako su je definirali Blumler i Kvanagh 1999. Ovim istraživanjem potvrđena je naša generalna hipoteza ali zbog naglog porasta broja korisnika Interneta može se očekivati da će u dogledno vrijeme naši političari morati puno veći naglasak u izbornim kampanjama stavljati i na internetsku političku komunikaciju.

politička komunikacija; lokalni izbori; kandidati za gradonačelnika; web; analiza sadržajaAutor: Ivan Balabanić - ; Institut društvenih znanosti »Ivo Pilar«, Zagreb, Hrvatska Marko Mustapić - ; Institut društvenih znanos

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados