Ordo amoris Osoba i vrijednost u filozofiji Maxa ScheleraReport as inadecuate
Ordo amoris Osoba i vrijednost u filozofiji Maxa Schelera - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.VIII No.3 December 2010. -

U ovom se radu nastoji dati prikaz filozofskog učenja njemačkog fenomenologa Maxa Schelera, koje je poznato kao materijalna etika vrijednosti. Budući da je osnovna tema iz područja etike, nastoji se pobliže prikazati Schelerov odnos spram Kantova kriticizma, kako u pogledu područja čistog, teorijskog tako i u pogledu praktičkog, moralnog. U članku je također izložena unutarnja struktura hijerarhije vrijednosti, te se nastoji pobliže rasvijetliti temelj i razvoj materijalne etike vrijednosti kako je Scheler iznosi u svom opsežnom djelu Formalizam u etici i materijalna etika vrijednosti.

materijalna etika vrijednosti; personalizam; fenomenološka metoda; etika dužnosti; hijerarhija vrijednostiAuthor: Alen Tomić - orcid.org-0000-0003-3308-1348

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents