Ordo amoris Osoba i vrijednost u filozofiji Maxa ScheleraReportar como inadecuado
Ordo amoris Osoba i vrijednost u filozofiji Maxa Schelera - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.VIII No.3 December 2010. -

U ovom se radu nastoji dati prikaz filozofskog učenja njemačkog fenomenologa Maxa Schelera, koje je poznato kao materijalna etika vrijednosti. Budući da je osnovna tema iz područja etike, nastoji se pobliže prikazati Schelerov odnos spram Kantova kriticizma, kako u pogledu područja čistog, teorijskog tako i u pogledu praktičkog, moralnog. U članku je također izložena unutarnja struktura hijerarhije vrijednosti, te se nastoji pobliže rasvijetliti temelj i razvoj materijalne etike vrijednosti kako je Scheler iznosi u svom opsežnom djelu Formalizam u etici i materijalna etika vrijednosti.

materijalna etika vrijednosti; personalizam; fenomenološka metoda; etika dužnosti; hijerarhija vrijednostiAutor: Alen Tomić - orcid.org-0000-0003-3308-1348

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados