Hvarski plesovi: furlona-furlana kao oblici kontradansiReportar como inadecuado
Hvarski plesovi: furlona-furlana kao oblici kontradansi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Etnološka tribina : Journal of Croatian Ethnological Society, Vol.40 No.33 December 2010. -

Furlana je narodni ples nastao u okolici Venecije, u 18. st. je prilagođen plesnim oblicima aristokratskih krugova te je kao dvorski ples dobio ime kontradansa. Utjecajem Venecije taj se ples, kao i mnogi drugi kvatro paši, siciljana, pleskuša, plesao i u Dalmaciji; kontradanse su se plesale u Istri, Dubrovniku i na Hvaru. Autorica obrađuje dvije vrste plesa tretirajući ih kao rijetke primjere kontradansi: tzv. vrbovačku furlonu, koja je zabilježena 1960-ih godina u središnjem dijelu otoka Jelsa, Vrboska, Pitve, te gradsku hvarsku furlanu, koja se plesala isključivo u gradu Hvaru i koja do sada u literaturi nije bila zabilježena.

Hvar; plesni oblici; kontradansa; furlona-furlanaAutor: Mirjana Kolumbić - ; Muzej hvarske baštine, Hvar

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados