Kazivanja o nadnaravnom - prema lokalnim temeljima grupne pripadnostiReportar como inadecuado
Kazivanja o nadnaravnom - prema lokalnim temeljima grupne pripadnosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Etnološka tribina : Journal of Croatian Ethnological Society, Vol.40 No.33 December 2010. -

U tekstu autor na osnovi nedavno provedenog intervjua s kazivačima Dalmatinske zagore i Bukovice pokazuje kako pričanje o nadnaravnim bićima poput vila, vukodlaka, vještica i dr. može biti snažan indikator lokalne pripadnosti i političko-etničkih stanja. Afirmirano pričanje o nadnaravnim bićima pokazuje povijesnu, političku i etničku koherentnost lokalnih skupina dok, s druge strane, negiranje, racionaliziranje i autocenzura kazivača upućuje na pripadnike skupina koje žive na etnički i politički slojevitom području nakon Domovinskoga rata.

nadnaravna bića; tradicijska vjerovanja; kazivači; grupna pripadnostAutor: Luka Šešo - ; Odsjek za etnologiju, HAZU

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados