Dijelovi vojničke opreme s Graduna u Arheološkom muzeju u SplituReportar como inadecuado
Dijelovi vojničke opreme s Graduna u Arheološkom muzeju u Splitu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Opuscula Archaeologica : Papers of the Department of Archaeology, Vol.34 No.1 December 2010. -

U radu se obrađuju metalni dijelovi vojničke opreme

pronađeni u Gardunu, na mjestu rimskoga vojnog logora

Tilurium. Osobnoj opremi rimskoga vojnika pripadaju

pojasne kopče, a dijelovi oklopa spojna kuka i spojna

petlja i kacige držač perjanice dio su zaštitne opreme.

Najveći broj predmeta jesu privjesci konjske orme, dok je

oružje zastupljeno samo jednim vrhom strijele. Uz izuzetak

strijele, koja je datirana u srednjovjekovno razdoblje,

sav obrađeni materijal pripada vremenu 1. st.

Tilurium Gardun; rimska vojnička oprema; vrh strijeleAutor: Sanja Ivčević - ; Arheološki muzej u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados