Prilog poznavanju naseljenosti Virovitičke Podravine tijekom starijeg željeznog dobaReport as inadecuate
Prilog poznavanju naseljenosti Virovitičke Podravine tijekom starijeg željeznog doba - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Opuscula Archaeologica : Papers of the Department of Archaeology, Vol.34 No.1 December 2010. -

Tijekom 2005. i 2006. g. izvođena su velika arheološka

iskopavanja na trasi zapadne obilaznice grada Virovitice.

Tom prilikom istraženo je osam lokaliteta koji pripadaju

različitim razdobljima i kulturama. Među njima nalazi

se i više prapovijesnih naselja. Lokalitet Virovitica-Đurađ

istok najjužniji je u nizu lokaliteta na zaobilaznici. Nalazi

iz halštatskoga naselja Virovitica-Đurađ istok poslužili

su kao osnova iscrpne analize u ovome radu, ali se u nju

uključuju i nalazi s lokaliteta Virovitica-Kiškorija sjever,

dok se dotičemo i lokaliteta Virovitica-Đota, koliko je to s

obzirom na stanje objavljenosti nalaza bilo moguće. Pritom

se velika pozornost pridaje analizi strukture naselja i

karakterističnih pokretnih nalaza.

Podravina; Virovitica; Sv. Đurađ; starije željezno dob; , nizinsko naselje; keramikaAuthor: Saša Kovačević - ; Institut za arheologiju Zagreb Tomislav Hršak - orcid.org-0000-0002-5586-6501 ; Arheološki muzej Osijek

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents