Bale i keramički materijal iz palače Soardo - Bembo istraživanje 2000. - 2003.Report as inadecuate
Bale i keramički materijal iz palače Soardo - Bembo istraživanje 2000. - 2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Opuscula Archaeologica : Papers of the Department of Archaeology, Vol.34 No.1 December 2010. -

Tijekom radova na obnovi kaštela Soardo-Bembo u Balama

od 2000. do 2003. g. vršeni su manji zemljani iskopi

ispod podova podrumskih prostora. Tada je iz iskopana

materijala izbačeno više ulomaka keramike. Veći dio

materijala predstavljaju prapovijesni ulomci keramičkih

posuda. Iako skromnih primjera baljanska keramika

uklapa se u brončanodobnu lončarsku tradiciju poznatih

nalaza istarskoga poluotoka. Nekoliko primjera pokazuje

srednjovjekovne karakteristike, što odgovara povijesnomu

kontinuitetu života unutar naselja koje je od samih početaka

moralo zauzimati veći dio uzvisine. Bale imaju dug

povijesni razvoj koji započinje naseljavanjem prapovijesnih

stanovnika na brdu Monperin. Bale ulaze u područje

najbolje sačuvanih, ali i ostacima najbogatijih gradinskih

naselja u Istri. Uslijedilo je rimsko razdoblje, kada najvjerojatnije

veću važnost imaju stambeno-gospodarski

kompleksi sagrađeni na agrarno valoriziranu području

od Bala do obale mora. Kaštel, Castrum Vallis, nastaje u

nemirnim vremenima 5. i 6. stoljeća, kada čini unutrašnji

pojas utvrđenja Puljskog agera. Značajnu ulogu svakako

je odigrala Venecija, koja je dala presudni pečat u očuvanju

integriteta naselja.

Istra; Bale; palača Soardo-Bembo; zaštitno istraživanje; keramika; brončano dobaAuthor: Klara Buršić Matijašić - ; Odsjek za povijest Odjel za humanističke znanosti Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents