Knjižnica Državnog arhiva u Zadru. Od Namjesničke do specijalne arhivske knjižniceReportar como inadecuado
Knjižnica Državnog arhiva u Zadru. Od Namjesničke do specijalne arhivske knjižnice - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, Vol.53 No.1 September 2010. -

U radu se razmatraju okolnosti osnivanja Knjižnice Vlade za Dalmaciju, krajem 1894. godine i njen razvoj od priručne knjižnice Dalmatinskog namjesništva do suvremene stručne knjižnice Državnog arhiva u Zadru. Na temelju dokumenata iz Državnog arhiva analizira se nastanak knjižničnog fonda od starih i rijetkih primjeraka i zbirki iz ureda mletačkih providura, do radova nastalih na temelju istraživanja arhivskoga gradiva. Kako su za osnivanje, uređenje i kontinuirani rad Knjižnice zaslužni dvorski savjetnik Nikola Nardelli, upravitelj Namjesničkog arhiva Sebastian Böttner te arhivist i knjižničar Heinrich Böttner, istražena je i njihova uloga u razvoju Knjižnice, kao i uloga svih drugih koji su u njoj radili nakon Drugog svjetskog rata. Knjižnica je od osnutka imala pravo na obvezni

primjerak svih publikacija tiskanih u Dalmaciji. Prateći dokumentaciju o Knjižnici analizira se sustav nabave, suradnja s drugim ustanovama, obrada i smještaj gradiva, rad s korisnicima, kao i odnos okoline prema Arhivu i Knjižnici, što je dovelo do nekih novih spoznaja i zaključaka o položaju i ulozi ove Knjižnice u sustavu specijalnih knjižnica, poglavito onih koje u svojim fondovima imaju rijetkosti i staro gradivo.

specijalne knjižnice; arhivske knjižnice; spomeničke knjižnice; Knjižnica Dalmatinskog namjesništva u Zadru; K.k. Statthalterei Bibliothek in Zadar; Biblioteca luogotenenziale di Zara; Biblioteca dell- Archivio di Stato di Zara; Biblioteka Historijskog arhiva u Zadru; Knjižnica Državnog arhiva u ZadruAutor: Mirisa Katić Piljušić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados