Biskupijski, kaptolski i samostanski arhivi. Nadbiskupijski arhiv Zagreb i Metropolitanska knjižnica ZagrebReportar como inadecuado
Biskupijski, kaptolski i samostanski arhivi. Nadbiskupijski arhiv Zagreb i Metropolitanska knjižnica Zagreb - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Bulletin d-archives, Vol.53 No.1 September 2010. -

Raznolikost i složenost ustrojbenih ustanova unutar Katoličke crkve ima za posljedicu raznolikost arhiva koji se vežu uz te ustanove. Osim središnjeg upravnog tijela unutar biskupije ordinarijat ili u Zagrebu Nadbiskupski duhovni stol, postoje kaptoli, dekanati i župe, a unutar pojedine redovničke zajednice postoje njihove središnjice provincijalati i samostani. Sve te i mnoge druge ustanove imaju svoje arhive. Jedan od najznačajnijih crkvenih arhiva na području Republike Hrvatske je Nadbiskupijski arhiv u Zagrebu. To je danas složeni arhiv unutar kojega se čuvaju arhivi mnogih drugih ustanova s područja Zagrebačke nadbiskupije, pa i šire. Njegovo je gradivo, nastalo do 1945. godine, pohranjeno već gotovo jedno stoljeće unutar Hrvatskog državnog arhiva, kao što je kod tog arhiva

pohranjena i Metropolitanska knjižnica Zagrebačke nadbiskupije. Te dvije ustanove, tj. Nadbiskupijski arhiv i Metropolitanska knjižnica čine zasebni Odjel Zagrebačke nadbiskupije unutar Hrvatskoga državnog arhiva. To je činjenica koja govori kako je hrvatska javnost svjesna kulturnog bogatstva koje se nalazi u tim dvjema ustanovama, pa im treba pružiti svu stručnu i novčanu pomoć kako bi

se tim gradivom mogla okoristiti hrvatska i europska javnost.

vjerske zajednice; arhivi; Katolička crkva; Hrvatski državni arhiv; Odjel Zagrebačke nadbiskupijeAutor: Stjepan Razum -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados