MODEL ZA UPRAVLJANJE PONUDOM BANKARSKIH KREDITA ZA STANOVNIŠTVOReportar como inadecuado
MODEL ZA UPRAVLJANJE PONUDOM BANKARSKIH KREDITA ZA STANOVNIŠTVO - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.61 No.11 December 2010. -

Pred bankarskim menadžmentom stoji stalni izazov upravljanja proizvodima i uslugama, da bi najboljom kombinacijom resursa ostvario planirani poslovni rezultat, uzevši u obzir tržišne uvjete, ograničenja i potrebe klijenata. Razvijanje novih modela zasnovanih na informacijama iz računovodstva, na internim i na eksternim korisnicima informacija, omogućuje sagledanje i unapređenje bankarskoga poslovanja i kreiranje mogućih scenarija u bankarskome poslovanju. Cilj je ovog istraživanja bio razviti model za upravljanje ponudom bankarskih kredita za segment stanovništva. Razvijeni model prilagodljiv je svakoj banci i poslužit će menadžmentu kao dodatna informacijska podloga u realizaciji poslovnih ciljeva. Primjena navedenoga modela omogućuje donošenje kvalitetnijih i cjelovitijih odluka u planiranju prodaje kredita u poslovanju sa stanovništvom, a primjena modela prikazana je na primjeru velike banke koja posluje na Hrvatskome bankarskome tržištu.

model za kredite stanovništvu; upravljanje bankarskim asortimanom; računovodstvene informacije; bankarsko poslovanje; optimizacija kreditnih proizvodaAutor: Ticijan Peruško -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados