KORELACIJA TRŽIŠNE CIJENE DIONICA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA KOJA KOTIRAJU NA TRŽIŠTU KAPITALA REPUBLIKE HRVATSKE: POSLJEDICE ZA PROCES ODLUČIVANJAReportar como inadecuado
KORELACIJA TRŽIŠNE CIJENE DIONICA I USPJEŠNOSTI POSLOVANJA PODUZEĆA KOJA KOTIRAJU NA TRŽIŠTU KAPITALA REPUBLIKE HRVATSKE: POSLJEDICE ZA PROCES ODLUČIVANJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.61 No.11 December 2010. -

U uvjetima slobodne, tržišne ekonomije, sve više do izražaja dolazi proces globalizacije sa svim svojim popratnim učincima. Ključni čimbenici za tržišnu utakmicu koju proces globalizacije bezuvjetno nameće svjetskome gospodarstvu jesu količina, kvaliteta i brzina informacija prijeko potrebnih za kvalitetno upravljanje i za opstanak. Navedeni čimbenici uz zaoštravanje konkurencije prisiljavaju investitore, kreditore, trgovačka društva i sve druge sudionike na financijskim tržištima i na sve veće preuzimanje rizika. Stoga mnogi investitori na tržištu kapitala često smatraju da je tržišna cijena kotirajućega poduzeća dostatna za ocjenu o njegovom financijskom položaju i o uspješnosti poslovanja, a time i da je dostatna informacijska podloga u procesu odlučivanja. Autori će u nastavku ovoga članka pokazati koliko investitorima u Republici Hrvatskoj RH za potrebe odlučivanja može biti dovoljno saznanje o tržišnoj cijeni dionice kotirajućeg poduzeća i njezino kretanje u određenom vremenskom intervalu. Za te će se svrhe istražiti korelacija među tržišnom cijenom dionice kotirajućeg poduzeća i ostvarenoga poslovnoga rezultata istoga poduzeća. Osnova za takav prikaz biti će istraživanje učinjeno na tržištu kapitala RH.

institucionalni investitori; dionice; financijski izvještaji; financijska tržišta; tržište kapitala Republike HrvatskeAutor: Branka Ramljak - Paško Anić-Antić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados