Stanje i tendencije razvoja turističke ponude Općine Kupres BiHReportar como inadecuado
Stanje i tendencije razvoja turističke ponude Općine Kupres BiH - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Geoadria, Vol.15 No.2 December 2010. -

Informacije o turizmu temeljni su pokazatelj stanja na turističkom tržištu. O njima ovisi u kojem će se smjeru razvijati određeno turističko odredište, kako će biti razmješteni turistički resursi te ima li mogućnosti uvođenja promjena u turističku ponudu. Jaka konkurencija i sve zahtjevniji posjetitelji tjeraju odgovorne subjekte na stalno planiranje i koordinaciju. Pod turističkim planiranjem misli se na integralno i strateško planiranje koje obuhvaća analizu odredišta, definiranje ciljeva, donošenje strategije i programa, planiranje namjene prostora, organizaciju tržišta, definiranje željenih gospodarskih učinaka turizma te suradnju svih nositelja turističke ponude. Uspješnost takvog planiranja očituje se turističkim indikatorima koji služe kao okvir za procjenu postojećeg stanja i formiranje upravljačkih smjernica. Jedan od najrelevantnijih pokazatelja stanja je mišljenje turista koji ocjenjuju prednosti i nedostatke turističke ponude kraja u koji dolaze te domicilnog stanovništva koje sudjeluje u stvaranju ponude.

Rezultati ovog rada temelje se na provedenoj anketi čiji su ispitanici bili posjetitelji športsko-rekreacijskih centara -Čajuša- i -Stožer- te stanovnici općine Kupres. Utvrđena su strukturalna obilježja ispitanika i vrijednosti aktualnih stavova o turističkoj ponudi. Uočene razlike u odgovorima hrvatskih i domaćih posjetitelja, upućuju na tradiciju posjećivanja sličnih europskih destinacija. Povećanje broja turista od 50% ostvareno je zadnjih godina zahvaljujući umjetnom zasnježavanju skijaških terena, ali i boljoj turističkoj ponudi škole skijanja, ski-liftovi, ski-vrtić, tereni za sanjkanje, snowboardi, tradicionalna hrana itd

Iako predratni kapaciteti još uvijek čekaju obnovu, inozemne investicije naglo restrukturiraju turističku ponudu te pozitivno utječu na gospodarstvo.

Primjena GIS tehnologije omogućila je jednostavnu analizu i pospremanje podataka na osnovi kojih je izrađen kartografski prikaz. Time je osigurana preciznost u predstavljanju podataka, a svakom privlačnom turističkom čimbeniku pridodani su atributni podatci u bazi podataka. Takvo planiranje jamči odgovornije i učinkovitije upravljanje resursima turističkog odredišta i ključno je za ukupan gospodarski razvoj kraja.

općina Kupres; turizam; indikatori stanja u turizmu; turistička ponuda i turistička potražnja; GISAutor: Ante Šiljeg - ; Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru Silvija Šiljeg - ; Odjel za geografiju, Sveučilište u Zadru Željk

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados