POVIJESNI ANTROPONIMI OTOKA PAŠMANA 1279.-1355.Reportar como inadecuado
POVIJESNI ANTROPONIMI OTOKA PAŠMANA 1279.-1355. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXX No.1-2 March 2004. -

Ovaj rad o historijskoj antroponimiji otoka Pašmana neće donijeti bitne novine onima koji su upoznati s poviješću naših otoka i s općim antroponimijskim zakonitostima. Ovim prilogom pokušavamo na temelju jezičnih kriterija klasificirati imena ljudi koja su se našla zabilježena u periodu od 1279. do 1355. godine. Taj smo period odabrali iz vrlo praktičnog razloga. Naime, Zadarski povijesni arhiv izdao je bilježničke zapise zadarskih bilježnika koji su u tom periodu djelovali u Zadru te ih na taj način približio javnosti na najdostupniji način.

Rad čini 5 pojedinačih cjelina, a to su:

1. Povijesni pregled, 2. Tvorbeni obrasci osobnih imena, 3. Porijeklo osobnih imena, 4. Zaključak, 5. Izvori.

Pašman; hipokoristik; ime; hrvatski; osnova; nastavakAutor: Barbara Kolanović - ; -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados