ČITANJA GLAGOLSKIH OBLIKA S NEPROMJENJIVIM DOČETKOM U MARULIĆEVOJ JUDITIReportar como inadecuado
ČITANJA GLAGOLSKIH OBLIKA S NEPROMJENJIVIM DOČETKOM U MARULIĆEVOJ JUDITI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXX No.1-2 March 2004. -

Rječnik Marulićeve Judite Milana Moguša uz primjenu jezičnopovijesne i dijalektološke aparature omogućuje potpunu semantičku transparentnost Marulićeva teksta. U njemu autor podastire leksička značenja svih pojedinačnih riječi i frazeologizama, a pokadšto u težečitljivim primjerima upućuje u zagradama i na značenja gramatičkih kategorija, dajući tako ključeve za semantičke dveri, kojima je moguće ponajprije otvoriti a potom i interpretirati sve jezične kategorije utkane u tekst Judite, pa i one koje su nečitljive i kroatistima slabije izobrazbe u području jezične povijesti i dijalektologije hrvatskoga jezika.Autor: Iva Lukežić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados