NEKA PROZODIJSKA OBILJEŽJA KOPNENIH ČAKAVSKIH GOVORA SPLITSKOGA PODRUČJAReport as inadecuate
NEKA PROZODIJSKA OBILJEŽJA KOPNENIH ČAKAVSKIH GOVORA SPLITSKOGA PODRUČJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXX No.1-2 March 2004. -

U radu se donose neka prozodijska obilježja kopnenih čakavskih govora područja između Omiša i Trogira. Određuje se njihov odnos prema ostalim obalnim kopnenim govorima ikavskočakavskoga dijalekta, kao i prema obližnjim ikavskoštokavskim govorima.Author: Ivana Kurtović - ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents