ČAKAVSKI DIJALEKT KROZ DVIJE GENERACIJE - PRILOG TEORIJI JEZIČNE PROMJENEReportar como inadecuado
ČAKAVSKI DIJALEKT KROZ DVIJE GENERACIJE - PRILOG TEORIJI JEZIČNE PROMJENE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXX No.1-2 March 2004. -

Peračić Probuđeni glasi, Split 2000 i uspoređuje ga s čakavskim kojim piše njen sin Đermano Senjanović u knjizi Vidi, vidi - teletina ’99, Zagreb 2001. Statističkom analizom odabranih fonoloških varijabli ustanovljavaju se promjene u upotrebi čakavskog idioma. Na osnovi najnovijih teorijskih istraživanja u sociolingvističkoj literaturi o jezičnim promjenama Milroy 2002 analizom se pokazuje da se u dijalektu koji je u kontaktu sa standardnim jezikom najprije gube društveno manje poželjni oblici, tj. oni koji su jezično markirani ili označeni. Dijalekt se mijenja i stvara se novi koine.

čakavski dijalekt; standardni jezik; fonološke varijable; jezična promjenaAutor: Dunja Jutronić - ; Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mariboru, maribor, Slovenija - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados