ISTRORUMUNJSKE ETIMOLOGIJE II: ISTRORUMUNJSKE POSUĐENICE U ISTARSKIM ČAKAVSKIM GOVORIMA BRGUDA I ČEPIĆAReportar como inadecuado
ISTRORUMUNJSKE ETIMOLOGIJE II: ISTRORUMUNJSKE POSUĐENICE U ISTARSKIM ČAKAVSKIM GOVORIMA BRGUDA I ČEPIĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Čakavska rič : Polugodišnjak za proučavanje čakavske riječi, Vol.XXX No.1-2 March 2004. -

U članku se razglaba o 12 posuđenica iz istrorumunjskoga u čakavskim govorima Čepića i Brguda koje smo uvrstili u IRLA. Ta su dva čakavska mjesta izabrana za Atlas jer se oba nalaze blizu istrorumunjskih naselja Čepić je u doticaju s južnim govorima, a Brgud sa žejanskim, pa se prije početka prikupljanja građe za IRLA očekivalo da će se u njoj zrcaliti međusobna čakavsko-istrorumunjska preplitanja, što se pokazalo točnim, naročito u smjeru čak. → ir. Korpus za IRLA sadrži odgovore na oko 2000 pitanja, pa je broj istrorumunjizama dopuštamo mogućnost da nam je koji oblik promakao u ova dva čakavska govora u najneposrednijoj blizini ir. mjesta doista neznatan, puno je znatniji dakako obratni utjecaj. Rad je podijeljen na 12 dijelova numeriranih od 1. do 12. od kojih svaki obrađuje po jedan ili više srodnih oblika uspoređujući ga i s likovima koje smo pocrpli u literaturi za pojedini idiom. Na kraju svakoga odjeljka daje se etimologijsko rješenje ir. riječi koje su preuzete u čakavske idiome kojima se u radu bavimo. Oblici o kojima raspravljamo ne nalaze se na prvom mjestu u odjeljcima, no otisnuti su debljim slovima i poredani abecednim redom, pa ne bi trebalo biti poteškoća u snalaženju.Autor: Goran Filipi - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados