Uloga lokalne zajednice u rješavanju problema odlaganja komunalnoga otpada u tranzicijskoj HrvatskojReportar como inadecuado
Uloga lokalne zajednice u rješavanju problema odlaganja komunalnoga otpada u tranzicijskoj Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatology, Vol.1 No.1 October 2010. -

Svrha je ovoga rada poticanje rasprave o ulozi lokalne zajednice u Hrvatskoj u rješavanju problema odlaganja komunalnoga otpada. Ovaj tekst polazi od teorijskih definicija pojmova: tranzicija, lokalna zajednica, komunalni otpad i sindrom NIMBY. Pregledom provedenih istraživanja i službenih podataka u Hrvatskoj zaključili smo da je doprinos lokalnih zajednica u rješavanju problema komunalnoga otpada vrlo skroman, a glavni je razlog tomu prisutnost sindroma NIMBY među građanima. Stoga je nužno da država uloži napore u edukaciju građana i njhovo poticanje na sudjelovanje u radu organizacija civilnoga društva na području zaštite okoliša.

tranzicija; lokalna zajednica; komunalni otpad; sindrom NIMBY; HrvatskaAutor: Marko Mustapić - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados