Hrvatske akademije od 16. do 18. stoljeća u europskom kontekstuReportar como inadecuado
Hrvatske akademije od 16. do 18. stoljeća u europskom kontekstu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatology, Vol.1 No.1 October 2010. -

Od 16. stoljeća u mnogim se europskim zemljama počelo razmišljati o

jezičnoj teoriji. Na javnu su scenu stupili brojni narodni jezici koji su polako

počeli preuzimati uloge latinskomu, a svetost je triju jezika, latinskoga,

grčkoga i hebrejskoga, preispitivana. Zbog izgrađivanja narodnih jezika

bilo je potrebno poraditi na jezičnoj i pravopisnoj normi, odnosno na objavljivanju gramatika i rječnika i dr. U pojačanom zanimanju za jezična,

ali i za pitanja iz drugih područja, osnivaju se društva u kojima se okupljaju ljudi istih znanstvenih interesa i koji potiču na znanstveni rad, među ostalim i na bavljenje jezikom. Širom Europe utemeljuju se različite akademije, pa tako i na hrvatskom prostoru. U radu će biti riječi o tim hrvatskim društvima, akademijama koje su radile i na jezičnim pitanjima novoga vijeka u europskom kontekstu. Pokazat će se njihove ideje, ciljevi i postignuća te njihova važnost u rješavanju novovjekovnih jezičnih pitanja među kojima je svakako najvažnije – standardizacija jezika.

jezične akademije; novi vijek; Hrvatska; Europa; jezična pitanjaAutor: Petra Košutar - ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagreb, Zagreb, Hrvatska Branka Tafra - ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Za

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados