Životinja, žanr i kroatologija - Croatology, Vol.1 No.1 October 2010.Reportar como inadecuado
Životinja, žanr i kroatologija - Croatology, Vol.1 No.1 October 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatology, Vol.1 No.1 October 2010. -

Polazeći od konstruktivističkih pristupa književnim žanrovima, autorica se

usredotočuje na probleme žanrovske definicije najstarije priče o vuku i

sedam kozlića hrvatske dječje književnosti – -Priče o kozlićih-, koju je Ljudevit Tomšić objavio u drugom svesku svoje zbirke Djetinji vrtić 1877. U radu se donose tri središnje folklorističke definicije ove priče – tematska Aarne, Thompson i Uther, strukturalna Propp i funkcionalna Rumpf – te bivaju omjerene s etnološkim, historiografskim i književnostudijskim uvidima u čitateljske i slušateljske, pedagoške i nakladničke te urbane i ruralne odgojne prakse karakteristične za hrvatsko društvo druge polovine 19. stoljeća.

bajke; priče upozorenja; priče o životinjama; hrvatska dječja književnost; književni žanroviAutor: Marijana Hameršak - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados