Reklame u listu Naša sloga: semiotički pristup*Reportar como inadecuado
Reklame u listu Naša sloga: semiotički pristup* - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatology, Vol.1 No.1 October 2010. -

U radu se analizira zadaća reklama u -poučnom, gospodarskom i politič-

nom listu- Naša sloga koji je izlazio od 1. lipnja 1870. do 25. svibnja 1915. godine u Trstu i Puli. Pristup je semiotički, što znači da se reklame ne promatraju kao odraz neke a priori postojeće stvarnosti lažan ili iskrivljen ili vjerodostojan, nego kao jedan od njezinih konstitutivnih elemenata, podjednako važan kao i politika, ekonomija, sustavi informacija, pravo i tako dalje. Reklame tako ne odražavaju stvarnost, one jesu njezin dio, djeluju učinkovito u njoj, daju prinos njezinu stvaranju, mijenjaju ili preoblikuju. Vodeći računa o povijesnom i društvenom kontekstu u kojem je pojava Naše sloge imala iznimno značenje za hrvatsko stanovništvo u Istri, analiza reklama posebice je usmjerena prema njihovoj društvenoj i mogućoj političkoj ulozi. Pokušava se pokazati da su reklame u listu Naša sloga bile ravnopravno uvrštene u protok različitih vrsta obavijesti i sadržaja koje je list objavljivao – političkih i nacionalnih, književnih, savjeta o poljodjelstvu, vijesti o školstvu – i da su nedvojbeno bile shvaćene kao relevantan izvor informacija, mjesto širenja novih znanstvenih spoznaja i postignuća, razmjene iskustava i savjetovanja. Tako su od početka funkcionirale kao bitan društveni diskurs onoga doba, moćno sredstvo u službi različitih ideologija koje je utjecalo na oblikovanje kolektivnih znanja, iskustava i identiteta.

reklame; semiotika; društveni diskurs; Istra; devetnaesto sto ljeće; list Naša slogaAutor: Mislav Bertoša - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados