Urosepsa u hospitaliziranih bolesnika u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević- u Zagrebu tijekom 2009. godineReportar como inadecuado
Urosepsa u hospitaliziranih bolesnika u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević- u Zagrebu tijekom 2009. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.30 No.2 June 2010. -

Tijekom 2009. godine u Klinici je hospitaliziran 301 bolesnik zbog urosepse, što je činilo 47% bolesnika sa sepsom. Najčešće se radilo o sekundarnim, izvanbolnički akviriranim sepsama koje su često posljedica kompliciranih i rekurirajućih infekcija mokraćnog sustava IMS. Hospitalizirani su bili pretežno stariji bolesnici, u dobi iznad 60 godina 223 74%, s nekim od čimbenika rizika u preko 60%, a bolest se javljala češće u žena 68,44%. Enterobakterije su izolirane u 276 62,30% uzoraka, najčešće E.coli 41,76%, K. pneumoniae 9,54% i P. mirabilis 8,35%. Rezistencija enterobakterija je iznosila na ko-amoksiklav 11,96%, ceftriakson 17,75%, cefuroksim 20,29%, ciprofloksacin 25,72%, gentamicin 13,04%, ko-trimoksazol 37,32% i na nitrofuratoin 25%. Rezistencija pojedinačno najčešćeg uzročnika E.coli bila je u očekivanima granicama, na amoksicilin 58,70%, ko-trimoksazol 29,19%, ko-amoksiklav 4,32% uz intermedijarnu osjetljivost od 10,27% i na ciprofloksacin 16,22%. Terapija je u većine bolesnika započeta kao empirijska, parenteralno, a nastavljena prema rezultatima antibiograma, pa je tako najčešće primjenjivani lijek bio ko-amoksiklav i cefalosporini II i III generacije. Veći dio urosepsi bio je klasificiran kao srednje teška sepsa u 74%, dok je septički šok imalo 18% bolesnika. U većine bolesnika ishod liječenja je bio povoljan, pa je 87% bolesnika iz bolnice otpušteno u poboljšanom stanju ili izliječeno, a 13% je imalo smrtni ishod.

Urosepsa; čimbenici rizika; osjetljivost na antibiotikeAutor: Elvira Čeljuska-Tošev - ; Klinika za infektivne bolesti -Dr. Fran Mihaljević-, Zagreb, Hrvatska Arjana Tambić-Andrašević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados