Uloga mjerenja debljine intime - medije te „echo-tracking- u dijagnostici pretkliničke ateroskleroze karotidnih arterija u HIV-om zaraženih bolesnikaReportar como inadecuado
Uloga mjerenja debljine intime - medije te „echo-tracking- u dijagnostici pretkliničke ateroskleroze karotidnih arterija u HIV-om zaraženih bolesnika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.30 No.1 March 2010. -

Kardiovaskularne bolesti se sve češće pojavljuju kao značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u HIV-om zaraženih bolesnika koji uzimaju antiretrovirusne lijekove ARL. Ta se pojava različito objašnjava, kao posljedica toksičnosti ARL-a, imunodeficijencije i-ili upale uzrokovane HIV-om. Mjerenje debljine intime-medije IMT karotidnih arterija B-mod ultrazvukom je važan čimbenik u procjeni ranog stadija ateroskleroze. Pretklinička ateroskleroza karotidnih arterija može se mjeriti brojem i površinom aterosklerotskih plakova i određivanjem arterijske krutosti. Beta indeks krutosti je jedan od često korištenih kliničkih markera ateroskleroze. Echo-tracking je nova ultrazvučna tehnologija koja koristi radio-frekvencijski signal za dobivanje visoke rezolucije od 0,01 mm uz transmisiju i prijem putem linearne ultrazvučne sonde visoke frekvencije od 10 MHz. Ta tehnologija ne troši puno vremena i koristi se u procjeni arterijske krutosti. Na Odjelu za radiologiju i ultrazvuk Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević- u Zagrebu, u suradnji s HIV-AIDS centrom, započeli smo s kontinuiranim mjerenjem karotidnog IMT-a i površine i broja aterosklerotskih plakova u HIV-om zaraženih bolesnika od srpnja 2009. Također smo echo-trackingom pregledali skupinu HIV-om zaraženih bolesnika visokorizičnih za razvoj kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih oboljenja. U našem ćemo prospektivnom istraživanju procjenjivati zamjenske markere ateroskleroze koji mogu uspješno identificirati i opisati HIV-om zaraženu populaciju s visokim rizikom razvoja kardiovaskularnih bolesti i utvrditi terapijske postupke.

HIV; vaskularna ultrazvučna dijagnostika; debljina intime-medije karotidnih arterija; beta indeks krutostiAutor: Klaudija Višković - ; Klinika za infektivne bolesti -Dr. Fran Mihaljević-, Zagreb, Hrvatska Ivan Krolo - ; Zavod za dijagnosti

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados