Antimikrobno liječenje infektivnih proljeva i nekih crijevnih parazitozaReportar como inadecuado
Antimikrobno liječenje infektivnih proljeva i nekih crijevnih parazitoza - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.30 No.1 March 2010. -

Infektivni proljevi kao najučestaliji uzrok pobola i smrtnosti u svijetu, predstavljaju najvažniji svjetski javnozdravstveni problem. Klinička i epidemiološka analiza bolesnika ključna je u odluci izbora načina liječenja infektivnih proljeva. Iako je osnova liječenja infektivnog proljeva nadoknada izgubljene tekućine i elektrolita, stroge su indikacije za primjenu antimikrobne terapije. U članku ćemo prikazati najnovije smjernice u antimikrobnom liječenju infektivnih proljeva uz naglasak na korist i-ili moguće negativne posljedice primjene antibiotika u ovom kliničkom sindromu.

Infektivni proljev; liječenje; antibioticiAutor: Biserka Trošelj-Vukić - ; Klinika za infektivne bolesti, KBC Rijeka, Rijeka, Hrvatska Đurđica Cekinović - ; Klinika za infek

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados