Ispitivanje djelotvornosti profilaktičke primjene probiotika Acidosalus® u žena s rekurentnim cistitisomReportar como inadecuado
Ispitivanje djelotvornosti profilaktičke primjene probiotika Acidosalus® u žena s rekurentnim cistitisom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.30 No.1 March 2010. -

Cilj ovog prospektivnog ispitivanja bio je ispitati djelotvornost profilaktičke primjene probiotika Acidosalusa® u žena s rekurentnim cistitisom.

Acidosalus® je jedinstvena kombinacija Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus i bifidobakterija u visokim terapijskim koncentracijama živih bakterija spremnih za razmnožavanje. Sadrži nadalje vitamine B skupine, folnu kiselinu, lako topive laktate, kalij, željezo, fosfor, te ima mogućnost stvaranja antimikrobnih supstanci - mliječne i octene kiseline, diacetila, laktocidina, acidofilucina, acidocina i acidofilina.

Ispitivanje je provedeno u Ambulanti za urogenitalne infekcije Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević- u Zagrebu u razdoblju od 01.01.2006. do 31.12.2009. godine.

Ispitivano je 117 bolesnica u dobi od 18 do 65 godina s dijagnozom rekurentnog cistitisa - s više od dvije epizode cistitisa u posljednjih 6, odnosno više od 3 epizode u posljednjih 12 mjeseci. Uvjeti za uključivanje su bili: prisutnost simptoma infekcije donjeg urotrakta dizurija, polakizurija, urgencija, identičan mikrobiološki nalaz obriska rodnice i urinokulture, leukociturija, te ultrazvukom isključena abnormalnost mokraćnog sustava.

Sve su bolesnice kroz 7 dana liječene adekvatnom antimikrobnom terapijom, a zatim su nasumce podijeljene u dvije skupine. U jednih je odmah po prestanku antimikrobne terapije primijenjena profilaksa s probiotikom Acidosalus® te su kroz najmanje tri mjeseca kontinuirano uzimale peroralno Acidosalus® uz istovremenu vaginalnu primjenu Acidosalus® vaginaleta kroz najmanje 7 dana. Planirana primjena profilakse bila je 3 mjeseca.

Na kontroli 1-2 tjedna nakon završene sedmodnevne antimikrobne terapije, sve su bolesnice bile klinički i bakteriološki izliječene. Do kontrole 3 mjeseca nakon završene sedmodnevne antimikrobne terapije u skupini od ukupno 56 žena koje su primale profilaksu probiotikom rekurentne epizode cistitisa imalo je njih 3 5,4%, a u skupini od ukupno 61 žene koje nisu primale profilaksu broj rekurentnih epizoda bio je 11 18,3%.

Tri mjeseca nakon završene 7-dnevne antimikrobne terapije uropatogene bakterije su dokazane češće u rodnici žena koje nisu primale profilaksu probiotikom u 44 od ukupno praćenih 50 bolesnica - 88% nego u žena koje su primale profilaksu probiotikom u 18 od ukupno 53 bolesnica - 34%.

Rezultati ove studije pokazuju da je profilaktička primjena mješovite kulture probiotika sadržane u medicinskom proizvodu Acidosalus® u žena s rekurentnim uroinfekcijama djelotvorna i sigurna. Ističemo važnost istovremene oralne i vaginalne primjene, čime se uspostavlja obnavljanje i poboljšanje funkcije autohtone mikroflore crijeva i rodnice, smanjuje rezervoar uropatogenih bakterija u crijevu i jača imunitet općenito.

Rekurentne uroinfekcije; probiotici; LactobacillusAutor: Višnja Škerk - ; Klinika za infektivne bolesti -Dr. Fran Mihaljević-, Zagreb, Hrvatska Rosa Ferinčević - ; Marina Lab d.o.o.

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados