Ekumensko čitanje crkvenih otaca i asimetrično jedinstvo CrkveReportar como inadecuado
Ekumensko čitanje crkvenih otaca i asimetrično jedinstvo Crkve - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.45 No.3 October 2010. -

Teologija crkvenih otaca zajednička je baština svih kršćana i,

kao dio crkvene tradicije koja je starija od svih razlika, predstavlja

poveznicu među razdijeljenim Crkvama i crkvenim zajednicama

koja se sastoji od velikoga duhovnog, kulturnog i apostolskog

bogatstva. Stoga uopće nije neobično što je u novije vrijeme, koje je

na teološkom planu obilježeno pojačanim nastojanjima oko ponovne

uspostave jedinstva među kršćanima, u teološkoj znanosti sve

češća pojava da se spise crkvenih otaca čita također iz ekumenske

perspektive. S tim su naglaskom, nakon kratkoga prikaza načela

instrukcije Inspectis dierum, u ovom članku prikazana stajališta,

ideje i teološke interpretacije – katkad vrlo slične a katkad

suprotstavljene – nekih katoličkih, pravoslavnih i protestantskih

teologa. Zamjećuje se njihova konstatacija da je prvo tisućljeće

kršćanstva bilo takvo razdoblje da ga se, usprkos podjelama koje

su stvarno postojale, može smatrati vremenom -jedne- Crkve, u

kojoj se to jedinstvo, međutim, teološki tumačilo i stvarno živjelo u

različitom stupnju i obliku, posebice ako se vodi računa o složenosti

tumačenja karizmatskoga i kanonskoga elementa jedinstva, a da

se istodobno to isto jedinstvo nije napustilo. Potom se, polazeći od

onoga što je u novijoj teologiji poznato kao „formula Ratzinger-, ne

zaboravljajući ni dogmu ni jurisdikciju, i vodeći računa o teološkom

načelu elementa Ecclesiae, u članku raspravlja o ideji asimetričnoga

jedinstva Crkve, upravo na osnovi teologije crkvenih otaca i iskustva

prvoga tisućljeća.

crkvena tradicija; katolici; pravoslavci; protestanti; -formula Ratzinger-; elementi crkvenosti; karizma; jurisdikcija; narav prvenstva; asimetrično jedinstvoAutor: Tomo Vukšić - ; Vrhbosanska katolička teologija u Sarajevu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados