Etički vidovi kemijske kastracije - Church in the World : Church in the World, Vol.45 No.3 October 2010.Report as inadecuate
Etički vidovi kemijske kastracije - Church in the World : Church in the World, Vol.45 No.3 October 2010. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.45 No.3 October 2010. -

Praksa fizičke kastracije bila je tijekom povijesti redovita

mjera kažnjavanja spolnih prijestupnika, osobito silovatelja. Ta

sigurnosna mjera vraća se u modernom zakonodavstvu u obliku

kemijske kastracije. Opravdava se motivima društvenoga dobra,

sigurnošću građana i rehabilitacijom počinitelja spolnoga nasilja,

a javno se želi prezentirati više kao tretman negoli stvarna kazna.

Članak propituje etičku prihvatljivost tretmana kastracijom

spolno nasilnih osoba. Nakon kratkog osvrta o kažnjavanju silovatelja

tijekom povijesti u prvom dijelu, te prezentacije kršćanskog stava

o različitim oblicima kastracije, posebice kažnjavajućoj i terapeutskoj

kastraciji u drugom dijelu, autor u trećem dijelu svoga rada donosi

osnovne informacije o kemijskoj kastraciji. Temeljem činjenice da

kemijska kastracija može zaista imati obličje i tretmana i kazne,

u četvrtom etičkom dijelu odvojeno analizira, s ciljem izbjegavanja

stanovite konfuzije, njezinu valenciju u dva različita konteksta

u kojima se najčešće promišlja i primjenjuje. U čisto medicinskomoralnom

kontekstu pita se je li terapeutsko načelo kadro opravdati

uporabu kemijske kastracije za specifičnu skupinu spolno nasilnih

osoba i pod kojim uvjetima, a u kaznenopravnom kontekstu etički

vrednuje prisilnu i dragovoljnu kastraciju, analizirajući posebno

važno pitanje informiranog i slobodnog pristanka.

Budući da postoji realna opasnost da kemijska kastracija

postane s vremenom redovita mjera u „tretiranju- svih počinitelja

spolnoga nasilja, autor u petom dijelu iznosi temeljne razloge

neprimjerenosti i neopravdanosti takve mjere. Razlozi se tiču

dakako kemijske kastracije kao takve, ali još više ograničenoga i

nerijetko krivog razumijevanja fenomena spolnoga nasilja.

spolno nasilje; kirurška kastracija; kemijska kastracija; terapeutsko načelo; fizički integritet; pristanak; tretman; kazna; spolna antropologijaAuthor: Šimun Bilokapić - orcid.org-0000-0003-4543-3718 ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents