Medijska pedagogija u vjeronauku i katehezi: kriteriji izbora i načini korištenja nekih suvremenih medijaReport as inadecuate
Medijska pedagogija u vjeronauku i katehezi: kriteriji izbora i načini korištenja nekih suvremenih medija - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Church in the World : Church in the World, Vol.45 No.3 October 2010. -

Članak fokusira medijsku pedagogiju u području interesa

medijske didaktike te ima zadaću osvijetliti neke kriterije izbora i

skicirati načine korištenja medija u vjeronauku-katehezi, poklanjajući

pri tome posebnu pozornost metodičkom radu s mrežom internetom,

filmom, pop ili rock glazbom, videom i s umjetničkim reprodukcijama.

Članak se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu autorica skicira vrste,

uloge i obilježja medija i medijski posredovane komunikacije, kao

i ciljeve medijske pedagogije u području vjeronauka i kateheze. U

drugome dijelu navode se kriteriji izbora i predlažu se neke metode

korištenja gore navedenih medija u vjeronauku-katehezi.

medijska pedagogija; medijska didaktika; medijska kompetencija u vjeronauku-katehezi; mreža; televizija; film; video; glazba; slikovna didaktikaAuthor: Jadranka Garmaz - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents