Iz bosanske trgovine 19. stoljeća - Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922.Report as inadecuate
Iz bosanske trgovine 19. stoljeća - Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna starina, Vol.2 No.2 November 1922. -

Godine 1302. 1885. izašlo je u Carigradu djelo pod naslovom »Bedajiul inša«, što ga je sastavio Hafiz Omer, a u njem su objelodanjena mnoga pisma prvih osmanlijskih učenjaka, pjesnika, diplomata i publicista. Među ovim pismima postoje i dva koja je pisao Ahmed Dževdet. 1 On je u Bosni boravio kao inspektor. Prvo pismo Dževdetovo govori o ašikovanju u Sarajevu, a drugo o načinu trgovanja u ovim krajevima. 2 Oba su pisma vrlo interesantna,

a ovdje je objelodanjen prijevod drugoga pisma, koje govori o trgovanju, a tiskano je na 105.-110. strani spomenutoga djela.

Pismo je pisao Dževdet nekom svom prijatelju, koji je svakako bio

visoki činovnik na Porti.

Bosanska trgovina; 19.stoljećeAuthor: Hamdija Kreševljaković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents