Živjeti svećeništvo danas. Teološko pastoralni prikaz aktualne situacijeReportar como inadecuado
Živjeti svećeništvo danas. Teološko pastoralni prikaz aktualne situacije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Church in the World : Church in the World, Vol.45 No.3 October 2010. -

Življenje ministerijalnog svećeništva, kao okosnice života i

djelovanja Crkve, u suvremenom se pastoralnom i društvenom

kontekstu umnogome nalazi u znaku određenih izazova. U odnosu

na njih Crkva se neprestano mora zauzimati oko što prikladnijeg i

što zauzetijeg ostvarivanja svećeničke službe u konkretnoj situaciji.

Izazovi se osjete posebice u praktičnom vidu ostvarivanja službe.

U ovome se radu, na teološko-prosudbeni način, tematiziraju i

razrađuju veći izazovi svećeničke službe danas. U prvom se redu

razrađuju opasnosti funkcionalizma, individualizma, ali i određene

manjkavosti povezane s pastoralnim programiranjem, župnim

pastoralom te odnosom prema vjernicima laicima. U isto se vrijeme

predlažu i mogući načini i mjere prevladavanja navedenih problema.

Rad je postavljen tako da se obrađuju specifične teme vezane za

ministerijalno svećeništvo kao takvo, imajući ipak pred očima, u

prvom redu, hrvatsku pastoralnu situaciju.

Crkva; ministerijalno svećeništvo; svećenik; služba; izazovAutor: Nikola Vranješ - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Područni studij teologije u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados