Liturgijske slike prezbiterske službe. Teološki naglasci iz liturgije ređenjaReportar como inadecuado
Liturgijske slike prezbiterske službe. Teološki naglasci iz liturgije ređenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Diacovenses, Vol.18 No.2 October 2010. -

Na temelju odabranih odlomaka iz euhologije prezbiterskog ređenja te na tragu mistagoškoga čitanja pojedinih obrednih elemenata autor nastoji ponuditi liturgijsko razumijevanje prezbiterske službe i duhovnosti. Hermeneutskim pristupom izvornomu euhološkom kontekstu pojmova dignitas i spiritum sanctitas pokazuje se da se prezbiterska služba ima uvijek razumijevati iz prezbiterova služiteljskoga odnosa prema Božjemu narodu i prema biskupskoj službi. Osobito je vrijedno uočiti pokušaj analiziranja govora o svećeničkom dostojanstvu s polazištem u iskonskom »božanskomu dostojanstvu« koje je po djelu stvaranja čovjeku darovano, a po Kristovu djelu otkupljenja iznova obnovljeno. Prezbiter je služitelj toga dostojanstva, s poslanjem nastavljanja vršenja službe Kristova svećeništva, tj. privođenja ljudi »dostojanstvu« koje je u Kristu svima darovano. Iz toga dostojanstva i poslanja iščitava se i vlastitost svećeničke duhovnosti koja izvorište ima upravo u prezbiterskom služenju. Narav svećeničkoga služenja, koje se definira u euhologiji, liturgija objavljuje kroz obredne slike početnoga dijaloga, prostracije i polaganja ruku te kroz obredne čine pomazanja i odijevanja.

prezbiter; liturgija ređenja; dostojanstvo; svećenička duhovnost; dignitas; ordo; eksplikativni obrediAutor: Ante Crnčević - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados