Svećenik između zvanja i mistike - Ephemerides theologicae Diacovenses, Vol.18 No.2 October 2010.Reportar como inadecuado
Svećenik između zvanja i mistike - Ephemerides theologicae Diacovenses, Vol.18 No.2 October 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Diacovenses, Vol.18 No.2 October 2010. -

Članak promišlja svećenički poziv s gledišta zvanja i mistike, strasti i kompetencije. U sedam točaka sažimaju se neki temeljni vidovi svećeništva: strast i kompetencija u ljudskom i molitvi, strast i kompetencija u mistici, svećenik kao oblikovana osoba koja je našla svoje određenje „character indelebilis-, strast i kompetencija u proročkom i u dušobrižništvu. Svi navedeni vidovi pokazuju da je svećenik gotovo tako osuđen i blagoslovljen da se više ne može, ne želi, ne treba, ne voli i ne smije definirati i razumijevati bez Boga, i to intimno-privatno i javno-društveno. Takav svećenik može i treba biti i danas blagoslov za današnjega čovjeka.

svećeništvo; zvanje; molitva; mistika; proroštvo; svjedočanstvoAutor: Elmar Salmann - ; Papinsko sveučilište sv. Anzelma u Rimu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados