Bitne odrednice Tillichova filozofijsko-teologijskog mišljenjaReport as inadecuate
Bitne odrednice Tillichova filozofijsko-teologijskog mišljenja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.65. No.3. October 2010. -

Paul Tillich je bio filozof i teolog koji je ostao najpoznatiji kao filozof religije i teolog kulture. Pozadina svakog mišljenja je važna za njegovo bolje praćenje i razumijevanje, stoga će ovo razmatranje nastojati pokazati bitne odrednice Tillichove filozofijsko-religijske i teološke misli, koju je razvijao kroz svoja brojna djela iz područja kulture, povijesti, umjetnosti, politike i znanosti. Uže područje istraživanja su specifični socijalni i intelektualni utjecaji koji su bili presudni za njegov misaoni razvoj kao profesionalnog filozofa i teologa. Metoda proučavanja je analiza nekoliko Tillichovih autobiografskih izvještaja i relevantnih eseja, kao i biografskih izvještaja njegovih bliskih suradnika i prijatelja. Kritičkom analizom ovih djela autor je došao do zaključka da je odnos filozofije i teologije u središtu pozornosti Tillichova života i promišljanja.

religija; filozofija; teologija; kultura; povijest; umjetnost; politika; znanostAuthor: Dubravko Arbanas - orcid.org-0000-0002-8597-0238 ; Edunova - škola informatike i managementa, Osijek, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents