PJESME ANTE STARČEVIĆA 1823.-1896. U povodu stote obljetnice smrti Oca DomovineReport as inadecuate
PJESME ANTE STARČEVIĆA 1823.-1896. U povodu stote obljetnice smrti Oca Domovine - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Senjer Jahrbuch : Beiträge zur Geographie, Ethnologie, Ökonomik, Geschichte und Kultur = The anthology of Senj : contributions to geography, ethnology, economy, history and culture, Vol.23 No.1 December 1996. -

O životu i djelu toga velikana hrvatske prošlosti, koji je još i danas živ po svojim idejama i osvaja svojim iskrenim rodoljubljem, svojim prkosom i svojom dosljednošću, pisalo se i piše se mnogo, uz mnogo pojedinosti i uz analizu njegovih ideja i njegove uloge u hrvatskom kulturnom, književnom i povijesnom životu. Pogotovo se piše danas, u slobodi, kada se mirno može pristupiti njegovim hrabrim idejama o pravu na samostalnu državu i život bez tutora i gospodara.

Njegov poetski rad, međutim, ostao je donekle u sjeni njegovih političkih rasprava, članaka i eseja, a pogotovo je nedovoljno osvijetljen njegov rad na stihovanoj satiri. U ovome radu nastoji se osvijetliti i ta strana bogatoga Starčevićeva stvaralaštva, kako bi se za Starčeviče pjesme našlo mjesto u hrvatskoj poeziji njegova doba i odredilo po osobnoj prosudbi značenje Starčevića kao pjesnika za naš današnji kulturni i književni trenutak.

pjesme; Ante Starčević; otac DomovineAuthor: ZLATA DEROSSI -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents