Upravljanje znanjem: Trendovi i izazovi - Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010.Reportar como inadecuado
Upravljanje znanjem: Trendovi i izazovi - Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

Osnovni moto ovoga rada temelji se na glavnom cilju Europske unije koji je «postati najkonkurentnije i

najdinamičnije svjetsko gospodarstvo temeljeno na znanju, sposobno za održiv gospodarski rast s boljim

radnim mjestima i boljom društvenom kohezijom». Konkurentna prednost «novoga gospodarstva» prešla

je s materijalnih i financijskih sredstava na nematerijalna i nefinancijska dobra. Ključni je izazov za tvrtke

21. stoljeća definiranje, procjena, unapređivanje, vrednovanje i upravljanje znanjem. Intelektualni kapital je

temeljna poluga, temeljni resurs, temeljni potencijal, temeljni čimbenik svih elemenata odnosno poslovnog

sustava po vertikali, te mu se posvećuje posebna pozornost kao sinergijskom elementu poslovnog sustava

po vertikali. Svaka tvrtka raspolaže znanjem, sposobnostima, vrijednostima i prepoznatljivostima koje se na

tržištu mogu pretvoriti u vrijednost. Ako upravljanje tim resursom može pridonijeti konkurentnoj prednosti,

podizanju produktivnosti i povećavanju tržišne vrijednosti, tada to više nije izbor, nego potreba. Zbog toga

nije riječ o tome je li potrebno upravljati intelektualnim kapitalom, nego o tome na koji način treba to činiti.

menadžment znanja; kontrola sistema; infrastruktura znanjaAutor: Ljubo Đula - ; ALDI d.o.o.

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados