Promjene kvantitativnih pokazatelja koncentracije u zemljama regije u razdoblju transformacije bankovnih sustavaReportar como inadecuado
Promjene kvantitativnih pokazatelja koncentracije u zemljama regije u razdoblju transformacije bankovnih sustava - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

Procesi preoblikovanja bankovnih sustava zemalja u regiji koji su između ostalog uključivali poslove restrukturiranja

i sanacije nesolventnih banaka te privatizacije državnih banaka imali su za cilj postavljanje

okvira za poslovanje banke prema suvremenim tržišnim načelima. Otvaranje bankovnog tržišta inozemnom

kapitalu omogućilo je inozemnim bankama pristup na bankovno tržište te se u desetogodišnjem razdoblju

u gotovo svim promatranim zemljama uočava signifikantan porast udjela banaka u inozemnom vlasništvu.

Uočava se također kako su se inozemne banke zbog postojećih ograničenja ulaska na tržište ponajviše služile

strategijom kupnje udjela u već postojećim bankama, a rjeđe strategijom osnivanja potpuno novih banaka.

U usporedbi pokazatelja koncentracije među zemljama, primijećene su razlike koje su ponajprije uvjetovane

različitostima u veličinama bankovnih sustava među zemljama i u veličinama gospodarstava, ali se može uočiti

da su se vrijednosti pokazatelja koncentracije u većim bankovnim sustavima zadržale na nižim razinama

nego u sustavima s manjim brojem banaka.

kvantitativni pokazatelji koncentracije; spajanje i pripajanje; bankovni sustavAutor: Roman Šubić - ; Hrvatska narodna banka Marina Proklin - ; Fina regionalni centar Osijek Jasna Zima - ; Građevinski fakultet Os

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados