Sanacija svjetioničarskih zgrada i njihovo valoriziranje kroz komercijalne djelatnostiReportar como inadecuado
Sanacija svjetioničarskih zgrada i njihovo valoriziranje kroz komercijalne djelatnosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

Malo je studija o uslugama svjetionika u povijesnoj perspektivi. Budući da je svjetionik postao standardni

primjer kako tržište može riješiti problem javnog dobra, takve studije imaju veliku potražnju. Autori u svom

radu postavljaju koncept izrade studije u kojoj problematiku održavanja svjetionika prevode na komercijalnu

bazu uključivanjem saniranih svjetioničarskih zgrada u turističku ponudu. Opravdanost takvog pristupa

obrazlažu na konkretnim primjerima valoriziranja svjetioničarskih zgrada kroz komercijalne djelatnosti. U

vrijeme globalizacije i usmjeravanja prema stalnom ekonomskom razvoju i optimizaciji, svjetionici postaju

neizostavni dio turističke ponude Republike Hrvatske. Sanacijom svjetioničarskih zgrada i njihovom komercijalizacijom

dobiva se učinak, od bitnog značenja za konkurentnost u odnosu na turističke destinacije u

drugim europskim državama.

svjetionik; javno dobro; sanacija; turizam; optimizacija; komercijalizacijaAutor: Mate Perišić - ; Plovput, Split Josip Župarić - Goran Andrijanić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados