Načela i smjernice za organizacije u kulturiReportar como inadecuado
Načela i smjernice za organizacije u kulturi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

Uspostavljanje organizacije u institucijama kulture, kao i pri realizaciji projekata u kulturi, zahtjevna je

sastavnica upravljanja. Cilj svake organizacije, pa tako i organizacije u kulturi, jest da učinkovito i racionalno

pridonese ostvarenju postavljene misije. Za ostvarenje optimalne organizacije nužno je poštivati odgovarajuća

načela i smjernice pri projektiranju organizacije, a potom i pri njezinu funkcioniranju. Dakako da primjena

načela i samih smjernica ovisi o posebnostima područja kulture u kojem djeluje organizacija, te stoga

ne možemo govoriti o univerzalnom receptu za dobru organizaciju u kulturi. Međutim dobra organizacija

može biti pola obavljenog posla, ako drugu polovicu čini predani rad angažiranih sudionika.

organizacija u kulturi; ustanova u kulturi; projekt u kulturiAutor: Jadrdan Antolović - ; Visoka škola za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić- Zaprešić Margereta Turkalj Podmani

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados