Računovodstveni aspekti prikazivanja obračuna dohotka od nesamostalne djelatnosti u uvjetima posebnog porezaReportar como inadecuado
Računovodstveni aspekti prikazivanja obračuna dohotka od nesamostalne djelatnosti u uvjetima posebnog poreza - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

U ovom su radu objašnjeni osnovni pojmovi vezani za dohodak te pojmovi vezani za nesamostalnu

djelatnost i dohodak koji iz nje proizlazi. Dani su primjeri obračuna i knjiženja ove vrste dohotka, i to u

nekoliko različitih slučajeva koji se mogu pojaviti u praksi, poput odlaska zaposlenika na godišnji odmor,

bolovanje, porodiljni dopust, te ako zaposlenik ima prebivalište na području od posebne državne skrbi ili ako

se zapošljava po prvi put. Sredina 2008. te 2009. godina karakteristična je po donošenju niza zakona kojima

se uređuju ova pitanja, te ih je potrebno uvažiti prilikom obračuna i knjiženja dohotka, plaćanja poreza i

doprinosa. Uvođenje posebnog poreza na plaće donosi značajne izmjene u obračunu ove vrste dohotka.

dohodak; dohodak od nesamostalne djelatnosti; porez na dohodak; posebni porez; primjeri; knjiženjaAutor: Ivo Mijoč - ; Ekonomski fakultet u Osijeku Katarina Karamarković - ; Ekonomski fakultet u Osijeku Sanja Mijatović - ; Ekonomsk

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados