Model odnosa cijena i zarada kroz dividendni prinos i zahtijevani prinos iznad očekivane inflacijeReportar como inadecuado
Model odnosa cijena i zarada kroz dividendni prinos i zahtijevani prinos iznad očekivane inflacije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

Odnos cijena i zarada najpopularniji je i najrašireniji evaluacijski model korišten za procjenu relativne vrijednosti

kapitalne imovine na financijskim tržištima. Zarade kompanija u izrazito dugim vremenskim serijama

mogu se, funkcijski promatrano, opisati s visokom značajnošću. Empirijski, iz dugoročnih statistika vidljivo

je da traženi zahtijevani prinos na tržištima kapitala ima određenu pravilnost. Tako investitori najprije

zahtijevaju prinos iznad stabilne stope inflacije, a potom i dividendni prinos te kapitalni porast uzrokovan

rastom zarada koje utječu na cijenu uz pretpostavku da je P-E odnos stabilan. Kombiniranjem Gordonova

modela sadašnje vrijednosti dividendi, modela tržišne kapitalizacije zarada odnosa cijena i zarada te uvažavanjem

utjecaja promjene opće razine cijena na zarade kompanija moguće je prilagoditi odnos cijena i zarada

izvođenjem funkcije traženog prinosa na tržištu kapitala mjerenog tržišnim indeksom kroz dividendni

prinos te stopu inflacije iznad stabilne stope inflacije uvećane za rast zarada. S&P 500 indeks je primjerice u

posljednjih 100 godina rastao upravo za stopu inflacije iznad stabilne stope inflacije uvećane za rast zarada.

Uspoređivanjem dviju serija odnosa cijena i zarada, modeliranog i prosječnog odnosa za razdoblje od sedam

godina, primjetna je značajna korelacija kretanja dviju serija varijabli uz odstupanje od tri godine, pa bi se

moglo razmišljati na način da su u trenutnim tržišnim cijenama diskontirane tri godine očekivane razine

inflacije, dividendnog prinosa i stope rasta zarada tržišnog indeksa. Zaključak je da u promatranom trenutku

odnos između prilagođenog odnosa prosječnog odnosa cijena i zarada na tržišni indeks i modeliranog odnosa

cijena i zarada može zorno ukazati na očekivanu dinamiku i smjer odnosa u razdoblju koje slijedi.

odnos cijena i sedmogodišnjeg prosjeka zarada; očekivana inflacija; stabilna inflacija; dividendni prinos; rast zarada; modelirani odnos cijena i zaradaAutor: Emil Mihalina - ; Agram Invest d.d.

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados