Model kontrolinga kao podrška menadžmentu pri donošenju odlukaReportar como inadecuado
Model kontrolinga kao podrška menadžmentu pri donošenju odluka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

U radu se polazi od pretpostavke da je potrebno upravljati poslovnim rezultatom kako bi poslovni sustav

uspješno poslovao i ostvarivao dobit, koja predstavlja mjerilo uspjeha pojedinoga poslovnog sustava na tržištu.

Za upravljanje poslovnim rezultatom menadžmentu poslovnih sustava neophodne su različite vrste informacija

na temelju kojih se donose brojne menadžerske odluke. Zato je potrebno razviti i postaviti Model

kontrolinga za poslovni sustav koji će imati mogućnost transformacije raspoloživih podataka u informacije

koje su neophodne za menadžersko odlučivanje.

Spomenuti model je koncipiran tako da se čitav proces transformacije podataka u zahtijevane informacije

odvija u dva međusobno povezana koraka koji se u svim slučajevima i situacijama uvijek moraju proći.

Međutim unutar svakoga koraka postoji i određen broj različitih aktivnosti koje se ne moraju uvijek i u svim

slučajevima sve provesti. Bit Modela kontrolinga za poslovni sustav predstavlja prognoziranje koje je prikazano

u obliku Postupka za prognoziranje dobiti i u obliku Postupka za prognoziranje likvidnosti.

Model kontrolinga za poslovni sustav koji je razvijen i postavljen u ovom radu trebao bi omogućiti menadžmentu

poslovnih sustava, da pored praćenja prošlog i sadašnjeg poslovanja, procjenjuju i buduće poslovanje.

Upravo procjenjivanje budućeg poslovanja u današnjim uvjetima sve veće globalizacije i internacionalizacije

tržišta, treba pomoći menadžmentu poslovnih sustava da bolje i lakše upravljaju poslovnim

rezultatom. Na taj način Model kontrolinga za poslovni sustav predstavlja jedan novi alat u smislu podrške

menadžmentu pri donošenju različitih poslovnih odluka.

kontroling; odlučivanje; upravljanje; prognoziranje; ostvarivanje dobiti; očuvanje likvidnostiAutor: Berislav Bolfek - ; Veleučilište u Slavonskom Brodu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados