Kupovna orijentacija žena na tržištu odjećeReport as inadecuate
Kupovna orijentacija žena na tržištu odjeće - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Trends and Economic Policy, Vol.20 No.123 August 2010. -

Ciljevi su ovog rada identificiranje oblika orijentacije žena pri kupnji odjeće, segmentiranje tržišta te analiziranje razlika u kupovnom ponašanju žena kao i u njihovim demografskim obilježjima. Podaci prikupljeni anketiranjem žena u Splitsko-dalmatinskoj županiji analizirani su primjenom faktorske i klaster analize, hi-kvadrat testom i analizom varijance ANOVA. Faktorskom analizom izdvojeno je sedam oblika kupovne orijentacije žena: faktor 1: trend, interes za odijevanje, užitak u kupnji; faktor 2: lakoća održavanja; faktor 3: orijentiranost na kvalitetu; faktor 4: lojalnost marki-prodavaonici; faktor 5: cjenovna osjetljivost; faktor 6: planiranje-racionalnost kupnje; faktor 7: podložnost utjecaju prodajnog osoblja. Polazeći od oblika kupovne orijentacije žena, k-means klaster analizom izdvojeno je pet različitih segmenata žena i to: 1 orijentirane na kvalitetu, 2 rukovođene funkcionalnošću, 3 usmjerene na modu, 4 indiferentne i 5 cjenovno osjetljive. Analizom varijance utvrđeno je da između segmenata žena postoje značajne statističke razlike u izdacima za kupnju odjeće, ali i u demografskim obilježjima.

kupovno ponašanje; kupovna orijentacija; segmentacija tržišta; žene, odjeća; HrvatskaAuthor: Ivan-Damir Anić - Mirela Mihić - Monika Jurić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents