PJESME MEĐUNARODNOG RADNIČKOG POKRETA U REVOLUCIONARNIM PREVIRANJIMA U JUGOSLAVIJIReportar como inadecuado
PJESME MEĐUNARODNOG RADNIČKOG POKRETA U REVOLUCIONARNIM PREVIRANJIMA U JUGOSLAVIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.27 No.1 July 1990. -

Od 1964. godine autor bilježi podatke o borbenim i revolucionarnim pjesmama, posebno o onima koje su do nas dolazile iz međunarodnog

radničkog pokreta. Namjera je bila da se na jednom mjestu prikupe podaci o tome kada je i gdje je neka pjesma nastala, o autorima,

prijevodima tekstova i prenošenju melodija; kako je i kada k nama koja pjesma došla, o ulozi i utjecajima revolucionamih pjesama i drugom. Autoru je cilj da potakne i druge istraživače na nastavak traženja i svestraniju obradu te građe.Autor: Ante Nazor - ; Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados