KATANČIĆEV DESETERAC - Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.27 No.1 July 1990.Reportar como inadecuado
KATANČIĆEV DESETERAC - Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.27 No.1 July 1990. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.27 No.1 July 1990. -

Nakon popisa i opisa metričkih konstituenata asimetričnog deseterca autor donosi metričku analizu triju deseteračkih pjesama iz zbirke Fructus auctumnales Matije Petra Katančića. Njih je Katančić objavio u poglavlju Popivke narodne, koje sadrzi njegove imitacije usmene poezije. Metrička analiza bi trebala pokazati u kolikoj je mjeri Katančićeva kvanitativna metrička teorija, čiju primjenu je zahtijevao i u pjesmama -na narodnu-, poremetila izvorni metar asimetričnog deseterca.Autor: Davor Dukić - ; Zavod za istraživanje folklora, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados