FAVORIZIRANI I ZANEMARENI ŽANROVI U USMENOJ TRADICIJIReportar como inadecuado
FAVORIZIRANI I ZANEMARENI ŽANROVI U USMENOJ TRADICIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.27 No.1 July 1990. -

Deseteračka epika je favarizirani žanr južnoslavenske usmene tradicije.

Postoje i drugi žanrovi, ali oni se ne mogu jednostavno svesti na liriku i

dramu, jer nije opravdano nekritički prenositi podjele preuzete iz pisane

književnosti na usmenu književnost. Uz pomoć teorije M. Bahtina autor ukazuje na postojanje izvanknjiževnih verbalnih žanrova u usmenoj tradiciji i na važnost njihovog izučavanja, barem kao važnog verbalnog konteksta usmenoknjiževnim žanrovima.Autor: Ivan Lozica - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados