FAVORIZIRANI I ZANEMARENI ŽANROVI U USMENOJ TRADICIJIReport as inadecuate
FAVORIZIRANI I ZANEMARENI ŽANROVI U USMENOJ TRADICIJI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.27 No.1 July 1990. -

Deseteračka epika je favarizirani žanr južnoslavenske usmene tradicije.

Postoje i drugi žanrovi, ali oni se ne mogu jednostavno svesti na liriku i

dramu, jer nije opravdano nekritički prenositi podjele preuzete iz pisane

književnosti na usmenu književnost. Uz pomoć teorije M. Bahtina autor ukazuje na postojanje izvanknjiževnih verbalnih žanrova u usmenoj tradiciji i na važnost njihovog izučavanja, barem kao važnog verbalnog konteksta usmenoknjiževnim žanrovima.Author: Ivan Lozica - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents