PODELA SRPSKOHRVATSKIH EPSKIH USMENIH PESAMA U CIKLUSE - UZROCI I POSLEDICEReportar como inadecuado
PODELA SRPSKOHRVATSKIH EPSKIH USMENIH PESAMA U CIKLUSE - UZROCI I POSLEDICE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Narodna umjetnost : Croatian journal of ethnology and folklore research, Vol.27 No.1 July 1990. -

U radu je predstavljena podela srpskohrvatskih epskih usmenih pesama u cikluse onako kako se ona izvodi u radovima nekolicine autora da bi se prikazale razlike i nedoslednosti koje postoje u definiciji pojma i u imenovanju ciklusa. Budući da podela u cikluse počiva na uverenju da je moguće i svrsishodno utvrditi hronološki sled pesama koji odgovara istorijskom protoku vremena, prati se razvoj ove ideje u A. Kačić-Miošića, V. Karadžića, Petra II Petrovića Njegoša i dr. Vrednovanje pesama kao slike o prošloj realnosti u ovih je autora u funkciji borbe za nacionalni, politički i kulturni preporod. Osporavanje ovakve klasifikacije pesama vrši se na dva načina: ukazivanjem na njene imanentne nedostatke te osporavanjem istoričnosti pesama kao relevantnog kriterijuma.Autor: Marija Kleut - ; Filozofski fakultet, Novi Sad

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados