Građa za enciklopedijski rječnik hrvatskoga analitičkog nazivlja. Dio III. Analitička mjerenjaReportar como inadecuado
Građa za enciklopedijski rječnik hrvatskoga analitičkog nazivlja. Dio III. Analitička mjerenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.59 No.7-8 July 2010. -

Prikazani su sustavno nazivi iz područja analitičkog mjerenja kojim se najčešće utvrđuje odnos između svojstva mjerene tvari i vrijednosti mjerenja. Raspravlja se o mjerenju, pogreškama mjerenja, osebujnosti analitičkog procesa, analitičkom sustavu i analitičkom signalu. Enciklopedijski rječnik izraza podijeljen je po skupinama unutar općih izraza koji se tiču mjerenja: 1 veličine i jedinice, 2 mjerenja, 3 mjerni rezultati i 4 mjerni uređaji i njihove značajke. Izrađen je i enciklopedijski rječnik sa 64 izraza.

Analitički proces; analitički sustav; veličine i jedinice; analitička mjerenja i mjerne pogreške; mjerni uređajiAutor: V. Grdinić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados