Utjecaj lijekova na okoliš - Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.59 No.7-8 July 2010.Reportar como inadecuado
Utjecaj lijekova na okoliš - Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.59 No.7-8 July 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Chemistry in industry : Journal of Chemists and Chemical Engineers, Vol.59 No.7-8 July 2010. -

Potrošnja lijekova za ljudsku i veterinarsku primjenu u uzlaznoj je putanji, kao i njihovo otpuštanje u okoliš. Ostaci lijekova otkriveni su u različitim uzorcima iz okoliša u velikom broju zemalja, čemu je u velikoj mjeri pridonio i razvoj naprednijih i osjetljivijih kemijskih metoda analize koje omogućuju detekciju polarnih organskih tvari. Te metode omogućavaju detekciju i identifikaciju lijekova i njihovih metabolita u okolišu u vrlo malim koncentracijama. U postupku davanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet većina regulatornih agencija propisuje potrebu ocjene rizika koji lijek može imati za okoliš Environmental Risk Assessment. Odobravanje lijekova u Europskoj uniji propisano je Direktivom 2001-83-EC, na osnovi koje je Europska agencija za lijekove European Medicines Agency izdala smjernice koje opisuju postupak ocjene rizika lijeka za okoliš. U Republici Hrvatskoj je Zakonom o lijekovima NN 71-07 i Pravilnikom o postupku i načinu davanja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet NN 113-08 definirana potreba ocjene rizika koji lijek može imati za okoliš.

Lijekovi; okoliš; ocjena rizika koji lijek može imati za okolišAutor: G. Čogelja Čajo - ; Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Zagreb, Hrvatska V. Osrečki - ; Agencija za lijekove i medici

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados